bezoek onze showroom

kom langs in Oirschot voor inspiratie en persoonlijk advies

Bezoek onze showroom in Oirschot

Route

Klantenhandleiding

Klanten handleiding

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in de Vloerenkamer. Om u goed van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat u onderstaande handleiding doorleest.

Levering

Wij plannen in overleg met u een afspraak op welke dag uw order geleverd mag worden. Eventuele wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven te worden.

Levering geschiedt over de eerste drempel van uw woning, mits anders met u is overeengekomen.

Wanneer u niet aanwezig bent om de goederen in ontvangst te nemen en wij genoodzaakt zijn de goederen weer retour te nemen worden deze kosten bij u in rekening gebracht.

Zorg bij het leveren en leggen van de vloer dat de ruimte opgeruimd, schoon en zonder obstakels is.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer wij producten leveren zonder montage ontvangt u 1 factuur.

 • Het bedrag op deze factuur dient uiterlijk 2 dagen voor levering op onze rekening bijgeschreven te zijn. U kunt het bedrag ook bij levering contact of per pin betalen.

Wanneer wij producten leveren en het legbedrijf van de Vloerenkamer de montage verzorgt ontvangt u 2 facturen.

 • De 1e factuur is de factuur betreffende de materialen. Het bedrag op de 1e factuur dient uiterlijk 2 dagen voor levering materialen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
 • De 2e factuur is de factuur betreffende de montage. Deze factuur ontvangt u van de parketteur van het legbedrijf van de Vloerenkamer. Het bedrag op de 2e factuur dient betaald te worden direct na oplevering vloer, via een bankbetaling, contant of per pin bij de parketteur.  

Wanneer u uw vloer komt afhalen bij de Vloerenkamer krijgt u 1 factuur.

 • Het bedrag op deze factuur dient uiterlijk 2 dagen voor ophalen van de vloer op onze rekening bijgeschreven te zijn of u kunt het bedrag contact of per pin betalen bij het ophalen van de vloer.

Retourleveringen / Nabestelling

Zorg dat u de juiste hoeveelheden besteld. Producten die op commissiebasis besteld zijn nemen wij niet retour. In overleg met en na toestemming van de Vloerenkamer kunnen eventuele retourleveringen plaatsvinden. Dit geldt alleen voor voorraadproducten uit de showroom.

Voor afhandeling van een retourlevering worden behandelingskosten in rekening gebracht ter hoogte van minimaal 20% van de verkoopprijs. Eventuele bijkomende vrachtkosten worden ook in rekening gebracht, dit geldt tevens bij een nabestelling.

Retourproducten dienen binnen één maand na afname te worden geretourneerd.

Vanzelfsprekend dienen de producten onbeschadigd, schoon, vochtvrij en in originele verpakking retour te komen.

Bijmaterialen zoals lijmen en kitten worden nooit retour genomen.

Montage

U legt de vloer zelf

Informatie over het leggen en behandelen van uw vloer vindt u ook in deze handleiding.

Montage door het legbedrijf van de Vloerenkamer

Het legbedrijf van de Vloerenkamer geeft uw order door aan één van onze vaste gespecialiseerde parketteurs. Deze parketteur neemt binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. De parketteur komt de ruimte inmeten en geeft u advies over eventuele randafwerkingen. Tijdens het inmeten gebruikt de parketteur een inmeetformulier om de exacte afmetingen en eventuele randafwerkingen te noteren. Naar rato worden deze exacte gegevens gefactureerd (meer of minder waarde). Als de vloer gemonteerd is en de parketteur de opdracht heeft voltooid wordt er een opleveringsformulier ingevuld. De factuur betreffende de montage ontvangt u van de parketteur.  

Belangrijk in het verder proces:

 • Heeft u vragen over het materiaal, neem contact op met de Vloerenkamer;
 • Heeft u vragen over het leggen van de vloer, neem contact op met de toegewezen parketteur.

Type Vloer

Op de volgende pagina’s wordt informatie gegeven specifiek over multiplank vloeren, PVC vloeren of laminaat vloeren.

Afhankelijk welk product u gekocht heeft is deze informatie van u van toepassing.

 

Multiplank vloeren

Voorbereiding

De multiplank vloerdelen kunnen op praktisch alle vloerdelen worden gelegd. Belangrijk is dat de werkvloer blijvend droog (cementdekvloer maximaal 2,5% vocht, anhydriet vloer maximaal 0,5% vocht), hard, vlak, schoon en goed dragend is.

Hoogteverschillen van meer dan 3 mm per strekkende meter lengte dienen uitgevlakt te worden.

Voordat de vloer gelegd gaat worden moeten de vloerdelen minstens 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt acclimatiseren. De ruimte moet een temperatuur hebben van ten minste 17 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Het is belangrijk dat de pakken met de vloerdelen op een vlakke ondergrond liggen zonder deze te openen.

De vloerdelen zijn niet geschikt voor ruimtes waar het altijd vochtig is of in een vochtige omgeving (badkamer, sauna en/of slecht geventileerde ruimtes). Dit omdat het gevaar van binnendringen van vocht niet kan worden uitgesloten.

Voor en tijdens het leggen van uw vloer is het belangrijk dat de vloerdelen worden gecontroleerd op materiaalfouten. Vloerdelen met zichtbare afwijkingen mogen niet worden gelegd. De montage van de vloer mag alleen gebeuren bij daglicht of goede verlichting. Bij slecht licht worden beschadigingen of verkeerde vloerdelen niet goed opgemerkt. 

Ondervloer

Op elke ondervloer dient een dampdichte laag aangebracht te worden.

Op een zwevende vloer past u een minimaal 0,2 mm PE-folie (vochtscherm) toe. Deze moet minimaal 10cm overlappen en moet aan de zijkanten omhoog gezet worden tot onder aan de plint. Tevens voorziet u de werkvloer van een ondervloer. Zachte ondervloeren dikker dan 3mm zoals bijvoorbeeld foam zijn technisch niet voldoende.

Bij een vaste vloer brengt u een vloeibaar vochtscherm aan als:

 • Hier verwarmingsbuizen of vloerverwarming aanwezig is;
 • De vloer niet geïsoleerd is;
 • Bij huizen met een bouwjaar vóór 1970.

Dit om capillair vocht te weren.

Zwevend leggen / los van ondervloer

Laat rondom de vloer en andere obstakels zoals verwarmingsbuizen altijd een ruimte open van minimaal 15mm om de vloer te laten werken. Ruimtes onderling dienen altijd gedilateerd te worden. Denk hierbij aan overgangen van hal naar woonkamer enz.

Bij zwevend leggen dient u de lijm in de groef aan te brengen en vergeet u ook niet de kopse kanten te voorzien van voldoende lijm.

Bij zwevend leggen zonder verlijming kunt u gebruik maken van parketveren.

Leg in alle gevallen de vloerdelen met de groefzijde richting de muur en gebruik een aanslagblok met een minimale lengte van 35cm tussen de hamer en de planken om ze goed aan te tikken zonder dat de tandzijde hierbij beschadigd. Een nieuwe rij planken begint u met een overgebleven stuk van de vorige rij met een minimale lengte van 40cm.

Vloerenkamer adviseert het gebruik van parketveren. Dit houdt in dat u de vloer rondom opsluit. Leg hierbij de parketveren aan de lange zijden om de 50cm en per kopse kant 1 parketveer.

Vast leggen / op ondervloer

Als u de vloer direct op de vloer gaat verlijmen is het belangrijk dat u vooraf zorgvuldig de instructies van de lijmfabrikant leest en opvolgt. Gebruik nooit lijm op waterbasis.

Houten vloeren die vast worden verlijmd op een tegelvloer moeten de tegelvloer altijd eerst ontvetten met St. Marc.

Vloerverwarming

Bepaalde vloeren zijn geschikt om te verwerken op vloerverwarming. De isolatiewaarden van de vloeren zijn voor de 6+3 mm dikke vloeren 0,08 , voor de 9+4 mm dikke vloeren 0,09 en voor de 9+6 mm dikke vloeren 0,10.

Hout is en blijft een natuurproduct, dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onderlinge temperatuurverschillen in de vloer kunnen de werking van de vloer negatief beïnvloeden. Hierop wordt geen garantie gegeven. Ook op vloerverwarmingssystemen is een vochtscherm verplicht. Zorg er voor dat de vloerverwarming nooit boven de 30 graden Celsius komt. Heeft u een vloerverwarmingssysteem met vloerkoeling dan moet er een condens beveiliging aanwezig zijn. Als deze beveiliging niet aanwezig is, is het niet verstandig om een houten vloer te monteren.

Instromingstemperatuur bij vloerkoeling mag niet kouder zijn dan 18 graden Celsius in verband met condensvorming.

Opstookprotocol en voorschriften bij vloer op vloerverwerking

Hout is en blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarming.

Voor de parketteur is het van belang te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarmingsysteem. Het is vanzelfsprekend dat u de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouwprocedure en de luchtvochtigheid nauwkeurig opvolgt.

Maar zelfs als alle voorschriften nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming.

Houtsoorten

Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming te plaatsen. Houtsoorten als beuken, maple, essen, robijn of jatoba worden sterk afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften wordt voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

Systemen

Er bestaan verschillende vloerverwarmingsystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV), en droogbouwsystemen (waarbij de leidingen los liggen). Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt.

Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

Risico’s

De minste problemen zullen ontstaan bij een systeem dat dient als bijverwarming.

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:

 • De temperatuur

Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale werkvloertemperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.

 

 • De luchtvochtigheid

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 40% en 70%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer

Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;

Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden;

Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingsysteem is bereikt;

Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;

Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren;

De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;

Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Het is van belang dat u aanwezig bent bij het inmeten. De waarden worden namelijk in een rapport vastgelegd en dienen door u ondertekend te worden, om latere misverstanden te voorkomen.

 

 

 Klantenhandleiding

Tijdens en direct na de montage werkzaamheden

De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden;

Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

In het gebruik

De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 27°C bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare schade aan de parketvloer. De parketteur heeft de mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde ‘verklikkers’ in te bouwen die de hoogst gemeten temperatuur onthouden;

Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 40% en 70%);

Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en aan het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen;

Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik);

Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping).

Strengere norm?

Mochten de instructies van de Vloerenkamer ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

Vloerkleden

Een vloerkleed op een multiplank vloer met vloerverwarming is mogelijk mits de achterzijde van het vloerkleed een open structuur heeft zodat de warmte makkelijk op kan stijgen. Raadzaam is het om het eerste jaar geen vloerkleed neer te leggen om kleurverschil in de vloer te voorkomen.

Onderhoud

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Voor het dagelijks onderhoud raden wij u aan om regelmatig te stofzuigen of de vloer te vegen met een zachte veger.

Zand en/ of ander vuil van buiten dient onmiddellijk verwijdert te worden. Een goede vloermat bij de deur voorziet dat er zo min mogelijk vuil naar binnen wordt genomen.

Tevens adviseren wij om meubel- en stoelpoten te voorzien met vilt.

Voor een lange levensduur is het noodzakelijk om uw geoliede vloer minimaal 3 x per jaar te voeden met een kleurbehoud. Daarnaast zal bij het maandelijks schoonmaken een verfrisser / reiniger gebruikt moeten worden in bijvoorbeeld het dweilwater. Gebruik hiervoor geen andere producten.

Garantie

Op al onze vloeren zit garantie. Dit kunt u lezen in onze algemene voorwaarden.

De garantie vervalt wanneer de vloer niet goed wordt onderhouden met goede onderhoudsproducten. Deze producten zijn bij de Vloerenkamer aanwezig.

 • De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van de leg- en onderhoudsvoorschriften;
 • Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik;
 • Vallende objecten;
 • Inloop van zand en/ of bewerkingen met een scherp voorwerp;
 • Indien de vloer is gelegd in een vochtige ruimte;
 • Ruw en/ of onoordeelkundig gebruik;
 • Bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product, indien reeds voor bewerking kon worden vastgelegd dat het product een gebrek vertoonde.

Verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige parketvloer.

Tot slot

Hout leeft en heeft daardoor te maken met rek en krimp. Als de luchtvochtigheid van een ruimte gedurende langere tijd niet in orde is, kan dit leiden tot onherstelbare schade aan uw vloer. Houdt de luchtvochtigheid tussen de 40% en 70%. Onder de 40% zal er al zeer snel – binnen een week – krimpscheuren optreden.

Dat de vloer gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen) is normaal en dient geaccepteerd te worden. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker te vloerdelen hoe groter de kans op werking en dus hoe groter de naadvorming zal zijn. Bij extreme droogte kan scheurvorming ontstaan in de toplaag. Wanneer u de voorwaarden en voorschriften goed naleeft zal de kans op scheuren zeer klein zijn. Echter leeft u deze slecht na dan is de kans groot op naden, en mogelijk nog ergere problemen.

Bedenk goed dat hout een natuurproduct is, met variatie in kleur, vorm en karakteristiek die gebruikelijk is voor houtproducten. Hierdoor kunnen oppervlakten kenmerkend verschillen van de showborden in de showroom en de foto’s op de website. Deze geven een gemiddeld beeld.

Verwerkte vloerdelen worden geaccepteerd in hun uiterlijk.

Gerookte vloerdelen kleuren lichter op naarmate deze blootgesteld worden aan UV-licht.

  

Laminaat vloeren

Voorbereiding 

Het laminaat kan op praktisch alle vloerdelen worden gelegd. Belangrijk is dat de werkvloer blijvend droog (cementdekvloer maximaal 2,5% vocht, anhydriet vloer maximaal 0,5% vocht), hard, vlak, schoon en goed dragend is. Is de vloer niet volledig droog, of ligt er vloerverwarming / vloerkoeling, dan moet een dampdicht vochtscherm worden aangebracht onder de ondervloer.

Hoogteverschillen van meer dan 2 mm per strekkende meter lengte dienen uitgevlakt te worden.

Wanneer er een ondervloer wordt gebruikt van foam of rubber mag deze zeker niet dikker zijn dan 3 mm. De ondervloer mag ook niet van verend materiaal zijn. Softboardplaten mogen wel dikker zijn, deze zijn meer stabiel.

Voordat de vloer gelegd gaat worden moeten de vloerdelen minstens 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt acclimatiseren. De ruimte moet een temperatuur hebben van ten minste 17 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 45 tot 70%.

Het is belangrijk dat de pakken met de vloerdelen op een vlakke ondergrond liggen zonder deze te openen.

Het laminaat is niet geschikt (mits het specifiek is aangegeven) voor ruimtes waar het altijd vochtig is of in een vochtige omgeving (badkamer, sauna en/of slecht geventileerde ruimtes). Dit omdat het gevaar van binnendringen van vocht niet kan worden uitgesloten.

Voor en tijdens het leggen van uw vloer is het belangrijk dat de vloerdelen worden gecontroleerd op materiaalfouten. Vloerdelen met zichtbare afwijkingen mogen niet worden gelegd. De montage van de vloer mag alleen gebeuren bij daglicht of goede verlichting. Bij slecht licht worden beschadigingen of verkeerde vloerdelen niet goed opgemerkt.

De vloer moet voldoende vrij, met minimaal 5 mm afstand, geplaatst worden van wanden en andere vaste objecten in de ruimte, zoals verwarmingsbuizen en drempels.

Voor grotere overspanningen moet per 10 m1 een overgangsprofiel worden voorzien. Ook tussen verschillende ruimtes moet een overgangsprofiel worden voorzien met minimaal 10 mm tussenruimte. Deze dilataties zijn nodig zodat de vloer voldoende kan werken.

Plakplinten mogen uitsluitend bevestigd worden met dubbelzijdig tape (dat doorgaans is aangebracht achter op de plint). Ook dit is van belang voor het werken van de vloer. Zodra de plinten gelijmd, geniet, gekit of gespijkerd worden, is werken niet meer mogelijk met schade aan de vloer tot gevolg.

Iedere laminaatvloer heeft verschillende kliksystemen. Ieder kliksysteem heeft een eigen manier waarop panelen gelegd en in elkaar geklikt moeten worden. Deze leginstructies vindt u terug op de verpakking van de laminaatvloer. Het is van belang bovenstaande instructies en de instructies op de verpakking nauwgezet op te volgen.

Vloerverwarming en laminaat

De laminaatvloeren van de Vloerenkamer zijn geschikt om te leggen in combinatie met vloerverwarming. Bij sommige kwaliteiten geldt dat ze niet met alle typen vloerverwarming kunnen worden gelegd. Ook dit staat op de verpakking vermeld.

Voor het goed functioneren van de vloerverwarming en voor het behoud van de laminaatvloer is het van belang dat de installatie correct gebeurt.

Voorbereiding

Verwarmingselementen die worden ingegoten in de basisvloer moeten minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak liggen;

Vóór het leggen van de laminaatvloer moet de verwarming eerst worden getest volgens de richtlijnen van de installateur;

Het vochtgehalte in de dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (gemeten volgens de CM methode);

Afhankelijk van de ondervloer zal een volledig dampdichte folie noodzakelijk zijn onder het laminaat.

Monteren van de laminaatvloer

De vloerverwarming moet volledig uitgeschakeld zijn; de vloer mag niet warmer zijn dan 18 graden Celsius;

Leg het dampscherm, de ondervloer en het laminaat volgens de leginstructies op de verpakking;

Voorzie een dilatatievoeg van minimaal 5 mm aan alle zijden van de vloer en bij deurposten en andere vaste objecten in de ruimte;

Zorg voor overgangsprofielen tussen verschillende ruimtes met eveneens minimaal 5 mm ruimte; voor grotere overspanningen moet per 10 strekkende meter een overgangsprofiel worden aangebracht.

Inschakelen van de vloerverwarming

De eerste 24 uur na het leggen van de vloer mag de vloerverwarming niet ingeschakeld worden; pas daarna de temperatuur stapsgewijs (5 graden per dag) opvoeren;

Dit geldt ook wanneer de vloerverwarming langere tijd uitgeschakeld is geweest (bv. na de zomer);

De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur is 26 graden Celsius.

Vloerkoeling

Er zijn vloerverwarmingssystemen die ook fungeren als vloerkoeling. In principe gelden hiervoor dezelfde richtlijnen als voor de installatie met vloerverwarming. Voor specifieke informatie hierover kunt u terecht bij uw dealer van uw syteem.

Onderhoud van uw laminaatvloer

Een laminaatvloer staat garant voor jarenlang woon- of werkplezier. Om optimaal van uw laminaatvloer te genieten is het van belang dat u de vloer op de juiste manier onderhoudt. De volgende onderhoudsrichtlijnen helpen u daarbij.

 

 • Het reinigen van de vloer dient zoveel mogelijk droog te gebeuren. Alleen incidenteel mag de vloer licht vochtig gereinigd worden met een laminaatreiniger.
 • Gebruik voor de reiniging absoluut geen agressieve huishoudelijke reinigingsmiddelen. Deze bevatten vaak bijtende of voedende bestanddelen die de vloer aantasten.
 • Gemorste vloeistoffen altijd direct opdrogen met een schone doek.
 • Zorg dat er in de woning voldoende schoon- en droogloopmatten zijn. Zo kan beschadiging van de vloer door vuil, steentjes, zand of vocht worden tegen gegaan.
 • Onder stoelen en andere (bewegende) meubels viltglijders aanbrengen. Vervang deze regelmatig. Harde of metalen wieltjes van bureaustoelen vervangen door zachte wieltjes die geschikt zijn voor laminaatvloeren.
 • De luchtvochtigheid in de ruimte waar de laminaatvloer ligt, moet tussen de 40% en 70% zijn. Is de luchtvochtigheid lager, dan moet de ruimte bevochtigd worden. Is deze hoger, dan is ontvochtigen nodig.

  

PVC vloeren

Ondergrond bij PVC verlijmd

Een dunne PVC vloer van 2 a 3 mm stelt hoge eisen aan de ondergrond. Deze moet volledig vlak, blijvend droog, stabiel, scheurvrij, vet- en stofvrij zijn en voldoende hardheid hebben. Het egaliseren van uw ondergrond is de belangrijkste stap bij het leggen van een PVC vloer. Het egaliseren is bij PVC vloeren anders dan bij laminaat, houten vloeren of tegels. PVC stroken zijn flexibel en buigen met de ondergrond mee. De nadruk ligt bij het egaliseren hier op het glad maken van de ondergrond. Als de ondergrond niet volledig glad is, kunt u deze ongelijkheid door de vloertekening heen zien. Laminaat, houten vloeren en tegels buigen daarentegen niet mee. Hierbij ligt de nadruk op het vlak maken van de ondergrond.

De ondergrond moet blijvend droog zijn. Bij een niet volledig uitgedroogde ondergrond gaat de ondergrond ‘bewegen’. De ondergrond is niet stabiel waardoor de PVC vloer kan gaan vervormen of kan loskomen van de ondergrond. Stof of vet op de ondergrond zorgt er daarnaast voor dat de lijm niet goed werkt. Stof of vet ziet u ook door de tekening van de PVC vloer heen.

Wij raden u ook altijd aan om het egaliseren voor één van onze specialisten of door een erkend bedrijf te laten uitvoeren.

Ondergrond bij PVC klik

Bij de dikkere en hardere PVC stroken is de eis van de ondergrond lager. Er ontstaat namelijk minder snel doortekening van de PVC vloer.

De hardheid van een strook is afhankelijk van de materiaalsamenstelling. Bij een klik PVC vloer wordt vaak een hardere samenstelling gebruik om het klikprofiel te kunnen maken. De eis aan een ondergrond bij een klik PVC vloer is in principe hetzelfde als bij een laminaatvloer. De ondergrond hoeft in de meeste gevallen niet geëgaliseerd te worden voor een klik PVC vloer.

PVC vast lijmen

Na het egaliseren van de ondergrond worden de plak PVC stroken vastgelijmd. Ook hier is het advies van de Vloerenkamer om dit door één van onze specialisten of door een erkend bedrijf te laten uitvoeren.

Gaat u het toch zelf uitvoeren, raadpleeg dan altijd eerst de handleiding van de leverancier. Hierin staat een duidelijke omschrijving voor het vast verlijmd leggen van de PVC vloer.

Let er in ieder geval goed op dat u de stroken aan de lange en korte kant schoon houdt. Deze moeten ook zo veel mogelijk aansluiten aan elkaar. Mochten er toch enkele naden ontstaan tijdens het leggen, dan is dit op zich niet zo erg. Kleine naden vallen nauwelijks op bij een PVC vloer. Als de lange kant vuil wordt, vallen naden die tijdens het leggen zijn ontstaan wel meer op. Hierdoor krijgt u een minder mooie vloer. Daarom is het van belang dat de PVC stroken volledig schoon zijn wanneer u deze gaat leggen.

PVC Klik

Het leggen van een klik PVC vloer is niet anders dan een laminaatvloer. De vloer wordt zwevend gelegd. U moet bij de muur wat ruimte overlaten in verband met de minimale werking (uitzetten en inkrimpen) van de klik PVC vloer door temperatuurschommelingen. De ruimte die u moet overhouden is afhankelijk van de lengte en breedte van de ruimte. Hoe langer de totale lengte, hoe meer ruimte u aan de kopse kant van de kamer moet overhouden.

Het is aan te raden om uw klik PVC vloer altijd met een ondervloer te leggen.

Belangrijk om te weten

PVC stroken moet u altijd horizontaal op de grond leggen. Zet de PVC stroken nooit verticaal neer, ook niet wanneer deze nog in de verpakking zitten. Als de PVC stroken verticaal worden opgeslagen kunnen deze krom trekken. Hierdoor wordt het zeer moeilijk om de PVC vloer te verwerken. 

Bekijk alle reviews
Schrijf zelf een review
Volgt u ons al op social media?