Klantenhandleiding laminaat vloeren

Een laminaat vloer kan op praktisch alle werkvloeren worden gelegd. Belangrijk is dat de werkvloer blijvend droog (cementdekvloer maximaal 2,5% vocht, anhydriet vloer maximaal 0,5% vocht), hard, vlak, schoon en goed dragend is.

Hoogteverschillen van meer dan 2 mm per strekkende meter lengte dienen uitgevlakt te worden.

Wanneer er een ondervloer wordt gebruikt van foam of rubber mag deze zeker niet dikker zijn dan 3 mm. De ondervloer mag ook niet van verend materiaal zijn. Softboardplaten mogen wel dikker zijn, deze zijn meer stabiel.

Het laminaat is niet geschikt (mits het specifiek is aangegeven) voor ruimtes waar het altijd vochtig is of in een vochtige omgeving (badkamer, sauna en/of slecht geventileerde ruimtes). Dit omdat het gevaar van binnendringen van vocht niet kan worden uitgesloten.

Voor en tijdens het leggen van uw laminaat vloer is het belangrijk dat de vloerdelen worden gecontroleerd op materiaalfouten. Vloerdelen met zichtbare afwijkingen mogen niet worden gelegd. De montage van de laminaat vloer mag alleen gebeuren bij daglicht of goede verlichting. Bij slecht licht worden eventuele beschadigingen of verkeerde vloerdelen niet goed opgemerkt.

Opstookprotocol vloerverwarming bij alle harde vloeren

Bij alle harde vloeren die op een vloerverwarming gemonteerd worden dient u het opstookprotocol na te leven.

Voor de vloerenlegger is het van belang te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarmingssysteem. Het is vanzelfsprekend dat u de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouwprocedure en de luchtvochtigheid nauwkeurig opvolgt.

Systemen

Er bestaan verschillende vloerverwarmingssystemen, te onderscheiden in natte systemen waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, het conventionele systeem en het droogbouwsysteem. . Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt. Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

Risico’s

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:

De temperatuur

Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de vloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale werkvloertemperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.

De luchtvochtigheid

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 50% en 65%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

Opstookprotocol vóór montage van de harde vloer

Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement of anhydriet werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

De zandcement / anhydriet werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn.

Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden; Zie tabel.

Dit aanhouden tot de maximale temperatuur (max. 40 graden Celsius) van het vloerverwarmingssysteem is bereikt.

Deze maximum watertemperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden. Dus 6 cm dikte is 6 dagen.

Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren.

De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert.

Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement / anhydriet werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8% bij zandcement, en 0,3% bij anhydriet liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden.

Tijdens en direct na de montage werkzaamheden

Tijdens de montage moet uw vloerverwarming volledig uitgeschakeld zijn. De oppervlaktetemperatuur van de zandcement / anhydriet werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur moet vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen worden aangehouden. Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

Dit geldt ook wanneer de vloerverwarming langere tijd uitgeschakeld is geweest (bv. na de zomer);

De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur is 28 graden Celsius.

In het gebruik

De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 28°C bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare schade aan de vloer.

Strengere norm?

Mochten de instructies van de Vloerenkamer ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

Vloerkoeling

Er zijn vloerverwarmingssystemen die ook fungeren als vloerkoeling. In principe gelden hiervoor dezelfde richtlijnen als voor de installatie met vloerverwarming. Voor specifieke informatie hierover kunt u terecht bij uw dealer van uw systeem.

Zorg dat u bij vloerverwarming en- of vloerkoeling het bovenstaande opstookprotocol nageleefd heeft.

Acclimatiseren

Voordat de vloer gelegd gaat worden moeten de vloerdelen minimaal 24 tot 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt acclimatiseren. De ruimte moet een temperatuur hebben van ten minste 18 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 50 tot 65%.

Het is belangrijk dat de pakken met de vloerdelen op een vlakke ondergrond liggen zonder deze te openen.

Ondervloer

Zorg voor een goede ondervloer en denk hierbij als u de laminaat vloer in een appartement gaat leggen aan de geluidsnormen die hanteert worden. De meest voorkomende norm is de 10db norm, wat betekent dat de vloer of de ondervloer de geluidsdoorgifte met 10db reduceert.

Onderhoud

Het goed onderhouden van uw laminaat vloer verlengt de levensduur van uw vloer. Voor het dagelijks onderhoud raden wij u aan om regelmatig te stofzuigen. Zand en/ of ander vuil van buiten dient onmiddellijk verwijdert te worden. Een goede vloermat bij de deur voorziet dat er zo min mogelijk vuil naar binnen wordt genomen.

Tevens adviseren wij om meubel- en stoelpoten te voorzien met vilt. Vervang deze regelmatig. Ons advies is om harde of metalen wieltjes van bureaustoelen vervangen door zachte wieltjes die geschikt zijn voor harde vloeren.

Het is belangrijk om de vloer regelmatig schoon te maken met een reiniger die speciaal geschikt is voor laminaat vloeren, Vloerenkamer laminaat reiniger. Dit doe je door bijvoorbeeld de vloer licht vochtig te reinigen met reiniger in het dweilwater.

Gebruik hiervoor geen andere agressieve huishoudelijke producten voor. Deze bevatten vaak bijtende of voedende bestanddelen die de vloer aantasten.

Zorg dat vloeistoffen altijd direct opgedaan worden met een schone doek.

De hoeveelheid onderhoud aan uw vloer is geheel afhankelijk per situatie / uw gebruik. Pas hier uw onderhoud op aan.

Vloerkleden

Een vloerkleed op een vloer met vloerverwarming is mogelijk mits de achterzijde van het vloerkleed een open structuur heeft zodat de warmte makkelijk op kan stijgen. Raadzaam is het om het eerste jaar geen vloerkleed neer te leggen om kleurverschil in de vloer te voorkomen.

Garantie

Op al onze vloeren zit garantie. Dit kunt u lezen in onze algemene voorwaarden.

De garantie vervalt wanneer de vloer niet goed wordt onderhouden met goede onderhoudsproducten. Deze producten zijn bij de Vloerenkamer aanwezig.

  • De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van de leg- en onderhoudsvoorschriften;
  • Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik;
  • Vallende objecten;
  • Inloop van zand en/ of bewerkingen met een scherp voorwerp;
  • Indien de vloer is gelegd in een vochtige ruimte;
  • Ruw en/ of onoordeelkundig gebruik;
  • Bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product, indien reeds voor bewerking kon worden vastgelegd dat het product een gebrek vertoonde.

Verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt geleverd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige vloer.